Trung tâm GDNN-GDTX Hai Bà Trưng triển khai cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

Ngày 12/10/2023, T.Ư Đoàn họp trực tuyến với các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc về việc triển khai Đề án Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Theo anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” rất ý nghĩa, cần đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục, treo bản đồ Tổ quốc của cuộc vận động vào các chương trình, chiến dịch, hoạt động lớn của Đoàn, xem đây là một mô hình, công trình thanh niên mới để tập trung nguồn lực triển khai.

Đoàn trường Trung tâm GDNN-GDTX Hai Bà Trưng hưởng ứng triển khai cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” đến đoàn viên, thanh niên trung tâm đúng vào ngày truyền thống học sinh, sinh viên 9/1 đầy ý nghĩa nhằm thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh triển khai: