Tổ chức Hội khoẻ thanh niên quận Hai Bà Trưng năm học 2022 – 2023

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi quận Hai Bà Trưng năm học 2022 – 2023; Kế hoạch số 02 – KH/ĐTN ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Quận đoàn Hai Bà Trưng về việc tổ chức Hội khoẻ thanh niên quận Hai Bà Trưng năm học 2022 – 2023; Nhằm khơi dậy sức sáng tạo, tạo khí thế mới cho đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện các phong trào thi đua, tạo một sân chơi lành mạnh giúp cho đoàn viên thanh niên rèn luyện sức khỏe, giao lưu, học hỏi và đoàn kết, góp phần nâng cao kỹ năng hoạt động thanh niên và tính thiết thực, hiệu quả của công tác Đoàn – Hội.
Sáng ngày 25/2/2023, đại diện cho đoàn viên thanh niên các chi đoàn, 10 đ/c đã được chọn tham gia Hội khoẻ thanh niên khối THPT, TT GDNN – GDTX Quận, năm học 2022 – 2023. Tham gia thi đấu 02 nội dung nhảy bao bố đôi và trò chơi giữ thăng bằng.
Dưới đây là 1 so hình ảnh hoạt động của đoàn trường tham gia hội thi.