THỦ TỤC HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Đối tượng dự tuyển

Mọi đối tượng có nhu cầu học THCS và THPT

– Đã tốt nghiệp Tiểu học, học tiếp lên THCS;

– Đã tốt nghiệp THCS, học tiếp lên THPT;

– Những học viên xin vào học các lớp giữa cấp (lớp 6 đến lớp 11);

2. Thủ tục dự tuyển

2.1. Thời gian nộp hồ sơ: 25/4/2022-31/07/2023

2.2.  Thời gian khai giảng: 06/09/2023

2.3. Hồ sơ gồm có:

2.3.1. Tuyển sinh đầu cấp THCS và THPT (Lớp 6 và lớp 10)

– Đơn xin nhập học;

– Học bạ bản chính;

– Bản chính bằng tốt nghiệp THCS/Tiểu học (Hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS/Tiểu học)

– Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)

– Hộ khẩu (Phô tô công chứng) hoặc tạm trú tạm vắng;

– 5 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên và ngày sinh ở mặt sau);

2.3.2. Tuyển sinh giữa cấp THCS và THPT (lớp 7,8,9, lớp 11, 12)

– Đơn xin nhập học (theo mẫu)

– Bản chính bằng tốt nghiệp THCS/Tiểu học;

– Học bạ bản chính có đủ điểm ở lớp dưới;

– Bản sao giấy khai sinh (có công chứng);

– Hộ khẩu (phô tô công chứng) hoặc tạm trú tạm vắng

3. Thời gian học

Học theo hình thức tập trung, 5 buổi trong tuần.