Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Hai Bà Trưng năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Hai Bà Trưng năm 2023
Sáng ngày 19/3/2023 Ban Thường vụ Quận đoàn Hai Bà Trưng phối hợp Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I năm 2023, hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”.
–  Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường đồng loạt tại các địa bàn dân cư . Trực tiếp ngay tại Chương trình , các đồng chí đoàn viên thanh niên TTGDNN – GDTX quận Hai Bà Trưng sẽ ra quân vệ sinh xung quanh Hồ Thuyền Quang.
– Hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” nhằm đẩy mạnh, vận động, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp, thường xuyên như đi bộ/ chạy bộ mỗi ngày để tăng cường rèn luyện sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống và phòng, chống dịch bệnh. Lực lượng Đoàn viên, thanh niên của trung tâm GDNN- GDTX Quận tham gia chương trình ra quân đi bộ ít nhất 01 vòng Hồ Thuyền Quang.